Kontrolling jelentése, folyamata és legfontosabb jellemzői

2020, okt 1 | Üzleti tervezés

A kontrolling manapság egy igen gyakran használt kifejezés a vállalatirányítás területén. Olyan folyamatos tevékenységet jelöl, amely szorosan kapcsolódik a folyamatmenedzsmenthez. Habár az angol „to control” igéből ered, nem csak vezetést, irányítást és ellenőrzést jelent. Magában foglalja a tervezés, az értelmezés és a döntéshozatal teendőit is. A fogalom több meghatározással is rendelkezik. Cikkünkben bemutatjuk a controlling jelentését, folyamatát és annak legfontosabb jellemzőit.

Kontrolling fogalma

A kontrolling meghatározására nincs egységes definíció, ezért a kifejezést többféleképpen is értelmezhetjük. Magyarországon az egyik leggyakrabban használt jelentés Horváth Pétertől származik. A professzor szerint a controlling „olyan funkciókat átfogó irányítási eszköz, amelynek a feladata a tervezés, az ellenőrzés és az információ-ellátás összehangolása.”

Más értelmezések szerint a kontrolling egy áttekintő, értékelő, koordináló és integráló tevékenység, amely a vezetés gyakorlásának eszköze. De van olyan meghatározás is, amely azt mondja, hogy ez a tervezés és a számvitel vezetési szempontból történő összekapcsolása. Ugyanakkor az a definíció is ismert, miszerint a kontrolling nem más, mint költség- és eredménymenedzsment.

Bár a fent említett meghatározások különböznek egymástól, egy pontban mégis megegyeznek: a controlling a vezetés alrendszere, amely koordinációs és integrációs feladatokat fog össze. Ezt főként a költségek és eredmények összevetésére, a teljesítmények és a ráfordítások nyomon követésére használják a rendszer hatékonyabb működése érdekében. Kezdetben csak a pénzügyekkel foglalkozott, mára viszont már kinőtt a könyvelő részlegből, és a folyamat az egész vállalatra kiterjedt.

controlling jelentése

Kontrolling feladatok: célmeghatározás, tervezés, mérés

A controlling feladatok több részből állnak: ide tartozik a célmeghatározás, a tervezés, a kontroll (irányítás és szabályozás), valamint az elemzés. A vállalat céljainak meghatározása nem tipikus kontrolling feladat, de kihagyhatatlan lépés a folyamatból. Fontos, hogy ezek a célok reálisak és elérhetőek legyenek. Ha az adott cég rendelkezik vállalati stratégiával, akkor a célkitűzéseknek már eleve szerepelniük kell benne.

A célok behatárolását követően elkezdődhet a tervezési szakasz. Ez jövőalakítást jelent, itt az elvárt eredményeket szükséges megfogalmazni, illetve azt, hogy milyen módszerekkel szeretnénk ezeket elérni. A tervezés formája szerint lehet felülről lefelé történő, top-down tervezés. Ebben az esetben a felső vezetés határozza meg a legfontosabb vállalati célokat, ezek alapján az irányítás alsóbb szintjein elkészíthetik a saját részterveiket.

De létezik alulról felfelé történő, bottom-up tervezés is, amikor a folyamat a szervezet alsóbb szintjein kezdődik, a tervek összehangolását pedig a felsőbb szintek végzik. Az ellenáramlatú tervezés a két módszer kombinációja. Ekkor a felső vezetés és az alsó szintek terveit tervalku keretében összehangolják.

A tervezést a vállalat üzemi működésének mérése, elemzése követi. Itt döntéselőkészítő anyagokra és beszámolókra, valamint a tényadatok megfelelő strukturálására van szükség. A mérés eszközei lehetnek vizsgálati jelentések, értékesítési jegyek, egyéb kimutatások és adatbázisok. A kontroller munkáját nagyban segíti, ha a vállalat használ valamilyen ERP rendszert, amelyben a céladatok rögzítésre kerülhetnek. Ennek köszönhetően a szakember valós idejű adatokkal dolgozhat.

Controlling feladatok: eltéréselemzés, beszámolás

A következő lépés az információkezelés, vagyis az elvárt és a mért valós eredmények összevetése. Ekkor derül ki, hogy a vállalat részterületei milyen időszaki teljesítményt produkáltak. Az eltéréselemzés során nem elegendő a különbségek nagyságát vagy százalékos mértékét vizsgálni, az eltérés okait is fel kell tárni. Ezeket nem mindig könnyű megtalálni, de a megfelelő működés érdekében javasolt alaposan utánajárni a kérdésnek.

Az eltéréselemzésből származó információkat ajánlott összegyűjteni, és a döntéshozók számára megfelelő formátumban összeállítani. Ezt nevezik kontrolling beszámolási rendszernek, amely tartalmazhat táblázatokat, mutatószámokat, grafikonokat. Amennyiben a számok csekély eltérést mutatnak, nem szükséges különösebb lépéseket tenni. Kiugróan eltérő értékek esetén korrektív vagy preventív tevékenységre van szükség. A részletes elemzési munka után kiderül, hogy milyen területeken nem sikerült elérni a kitűzött célokat, ennek köszönhetően a vállalat vezetése eldöntheti, hogy milyen változtatásokat eszközöl a továbbiakban.

kontrolling folyamata

A folyamat jellemzői

A kontrolling egy ciklikus tevékenység, amely segít a vállalat vezetésének abban, hogy feltárja az újabban felmerülő problémákat és a kiváltó okokat. Ez sok esetben változásra kényszerítheti a vállalatot és annak dolgozóit. Ezért a megfelelő megoldás elérése érdekében nagyfokú alkalmazkodóképességre van szükség.

A folyamat továbbá elképzelhetetlen egy vagy akár több kontroller nélkül. A kontroller küldetése, hogy a menedzsment partnereként hozzájáruljon a szervezeti teljesítmény javításához. Feladatai közé tartozik a controlling folyamat menedzselése, a beszámolás, informálás, tanácsadás és döntéselőkészítés. Kialakítja és támogatja a célkitűzés, tervezés és irányítás folyamatát annak érdekében, hogy a döntéshozók célorientáltan tudjanak tevékenykedni. A döntés viszont már nem az ő hatáskörébe tartozik.

A kontrolling által mért területek

A következő területeken találkozhatunk controlling tevékenységgel:

  • Idő kontrolling. Ez a határidők betartását és a folyamatok időbeni lefutását méri.
  • Anyag kontrolling. Raktárra és anyag felhasználási hatékonyságra vonatkozó mérőszámokat foglal magába.
  • Költség kontrolling. A vállalat működése során felmerülő valós és virtuális költségekre vonatkozó terv tartozik ide és annak folyamatos visszamérése.
  • Dolgozói kontrolling. Teljesítménymenedzsmenttel, szabadságok és balesetek követésével foglalkozik.
  • Működési kontrolling. Produktivitást mér. Azt vizsgálja, hogy a vállalat adott folyamatok mellet milyen hatékonysággal állít elő terméket vagy szolgáltatást.

Tetszett a kontrollingot bemutató írásunk? Akkor olvasd el a Vállalatirányítási rendszer kisvállalkozók számára című bejegyzésünket is!

SAP Silver Partner

Az Acterra International Kft. több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik vállalatirányítási rendszerek bevezetésében.

További bejegyzések

Ügyfeleink az SAP B1-ról

Az Ipar Napjai kiállításra időzítve forgattuk első kisfilmjeinket, amelyen két ügyfelünk beszél arról, hogy milyen indokok alapján választották az SAP Business One-t, hol segíti a cég működését és milyen előnyökkel járt a rendszer bevezetése.

Így tedd hatékonnyá a termeléstervezést ERP rendszerrel

Bejegyzésünkben a hatékony termelésirányítás ismérveit gyűjtöttük össze. Olvassa el, miért érdemes ERP rendszerrel terveznie az összetett termelési folyamatokat!

Pénzügyi terv jelentése és útmutató

Pénzügyi terv jelentése és útmutatóA...

SAP vállalatirányítási rendszer árak

SAP vállalatirányítási rendszer árakAz...

SaaS (software as a service) jelentése és előnyei

Az utóbbi években egyre elterjedtebbek...